Rehberlik

REHBERLİK BİRİMİ

 

 

AMACIMIZ

Öğrenci yaşamında bilgi ve başarının yanı sıra düşünce ve davranış hazırlığının da önemli bir etken olduğundan hareketle yola çıkan Rehberlik Servisimiz, öğrencilerimizin gelişim süreci içinde karşılaştıkları güçlükleri problem haline dönüşmeden çözmelerine yardımcı olmak, kendini tanıyan, uyum ve iletişim becerisine sahip, çevresine duyarlı, mutlu, sağlıklı, yaratıcı bireyler olarak yetişmelerine katkıda bulunmak temel amacı ile hareket etmektedir.

Okulumuz Rehberlik Hizmetleriyle;

 • Öğrencinin problem çözme, karar verme ve uyum sağlaması için gerekli olan bilgi ve becerileri kazanmasını,
 • Öğrencinin özelliklerini (ilgi, yetenek, istek, kişisel özellikleri gibi) ve gizil güçlerini tanıması, farkında olması ve en üst düzeyde geliştirmesini,
 • Öğrencinin bireysel özellik ve gizil güçlerini toplumsal platformda değerlendirebilmesini, yaşamını, geleceğini planlamasını, kararlarının sorumluluğunu alabilmesini sağlamaya yönelik uygulamalar yapılmaktadır.

İLKELERİMİZ

◦ Gizlilik

◦ Gönüllülük

◦ Süreklilik

◦ Kişi haklarına saygı

◦ Güven

◦ Bireyin değerliliği

◦ Bireyin Özerkliği

◦ İşbirliği

rehberlik

REHBERLİK SERVİSİ NE DEĞİLDİR?

◦ Bireyin yapamadıklarının onun adına yapmak değildir.

◦ Disiplin, yargılama, ceza verme merkezi değildir.

◦ Rehberlik servisi hastane, psikolojik danışman, doktor değildir.

◦ Problemi ortadan kaldırmaz problemin çözülmesine yardımcı olur.

rehberlik2

ÇALIŞMA ALANLARIMIZ

REHBERLİK KAPSAMINDA YAPILAN ÇALIŞMALAR

 • Öğrenciyi tanımak ve kendini gerçekçi bir biçimde tanımasını sağlamak, kendini ve başkalarını anlama ve değerlendirme becerisini geliştirmek,
 • Ailedeki ve okuldaki rolleri, sorumlulukları, görevleri ve kuralları anlamak,
 • Gerçekçi karar vermek, plan yapmak ve gerçekleştirmek, sonuçlarını değerlendirmek,
 • Ergenlik döneminin fiziksel ve hormonal değişimine uyum sağlanmasına destek olmak,
 • İhtiyaç duyan tüm öğrencilere bireysel veya grupla danışmanlık yapılması,
 • İhtiyaç duyan tüm velilere danışmanlık yapılması,
 • Öğrenci sorunlarının oluşmasını engellemeyi amaçlayan “önleyici” tedbirler sunmak, bilgilendirici ve farkındalık kazandırıcı programları yürütmek,
 • Sınav kaygısı yönetimi,
 • Stres ile baş etme yolları,
 • Zaman yönetimi,
 • Başarıya giden yolda motivasyon,
 • Etkin ders çalışma teknikleri,
 • Kişiye özel ders çalışma programları,
 • Kariyer belirleme ve meslek seçimi,
 • Her hafta deneme sınavları ve sonuç analizleri…

 

rehberlik3

 

 

REHBERLİK HİZMETLERİNDEN TAM YARARLANAN BİR ÖĞRENCİDE BEKLENEN DEĞİŞİMLER

 Gelişen ve değişen dünyada ;

 • Kendini ve içinde bulunduğu durumu doğru algılayan,
 • Kendisi ve çevresiyle barışık,
 • Kişisel değerleri ile toplumsal beklentiler arasında bir denge kurabilen,
 • Yaşadığı toplumun sorumlu bir üyesi olan,
 • Karar verme, sorun çözme, kişiler arası ilişki ve iletişim becerilerine sahip,
 • Kapasite ve yeteneklerini en uygun biçimde geliştiren,
 • Potansiyelini tam olarak kullanan,
 • Başarıyı ve hayat boyu öğrenmeyi amaç edinmiş,
 • Araştıran, sorgulayan, üretken ve mutlu,
 • Kendini gerçekleştiren bireyler yetiştirilmesine katkı sağlamaktır.

 

 

REHBERLİK SERVİSİ